ARQUITECTURA

dimarts, 30 d’abril del 2013

L'arquitectura i els arquitectes en contra de la desregularització de l'avantprojecte de llei de serveis professionalsDeclaración por la arquitectura española. ¡Adhiérete y difunde!
L'ARQUITECTURA I ELS ARQUITECTES EN CONTRA DE LA DESREGULARITZACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE SERVEIS PROFESSIONALS
El 28 de desembre es va conèixer un esborrany de l’avantprojecte de Llei de Serveis Professionals, elaborat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, en què figura una modificació de la Llei d'Ordenació de l'Edificació que estén les atribucions per projectar i dirigir obres als enginyers amb competències en edificació. 
L'aprovació d'aquesta desregulació legislativa suposaria un agreujament important de les condicions en l'exercici de la professió d'arquitecte, dificultant encara més la situació actual i destruint bona part de les perspectives de futur.
Davant els efectes que comportaria l’aprovació de la llei en aquests termes, tots els agents implicats en la formació i l’exercici de l’arquitectura han expressat de forma immediata, rotunda i conjunta el seu rebuig a la desregularització prevista a la nova llei. 

Segueix l'oposició a l'LSP: declaració per l'arquitectura espanyola
Sota l'impuls del CSCAE s'ha promogut una Declaració per l'arquitectura espanyolaper transmetre l'oposició de tota la professió a l'avantprojecte de l'LSP. Pel que fa a Catalunya, aquesta declaració compta amb el suport de les escoles d'arquitectura i organitzacions com el FAD, ArquinFAD, AxA i arquitectes com Oriol Bohigas, Carles Ferrater i Esteve Bonell. Us mantindrem informats de totes les novetats d'aquest tema. Descarrega't la declaració: versió castellana versió catalana (Adherir-se)


Declaración por la arquitectura española. ¡Adhiérete y difunde!
ImprimirE-mail
Miércoles, 30 de Enero de 2013 15:41
El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y los Colegios de Arquitectos, hacen pública la declaración de oposición al borrador de anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, según el cual para ejercer la arquitectura en España, no haría falta ser arquitecto.


DECLARACIÓN POR LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA


La Arquitectura está reconocida por nuestra sociedad como una actividad especifica, de interés público y cultural, con una lógica disciplinar y académica propia. Ello es así por su importancia como patrimonio cultural, y por ser en la Arquitectura donde se satisfacen las necesidades de las personas, que exigen un medio físico adecuado para el desarrollo de su vida diaria, garantizando su habitabilidad y seguridad.

La UNESCO y la Unión Europea, a través de diferentes Directivas, han proclamado reiteradamente el interés público y cultural de la Arquitectura, al mismo tiempo que han precisado con detalle los conocimientos que deben cualificar alarquitecto.

El ejercicio profesional de la Arquitectura en España ha integrado las competencias formativas técnicas, artísticas y humanísticas necesarias para el desarrollo de proyectos y obras que permiten conformar espacios confortables, sólidos y seguros, e incorporar valores estéticos, medioambientales y urbanos; por lo que ha merecido el reconocimiento internacional, y constituye una referencia universal de calidad y prestigio.

La Ley de Ordenación de la Edificación concretó, en 1999, un marco normativo, avalado por la sociedad española, a lo largo del último siglo, y consensuado en las últimas décadas por todos los agentes intervinientes en el sector de la edificación, que regula el ejercicio de la Arquitectura en total correspondencia con el sistema estatal de títulos universitarios.

El cambio de este marco regulador propuesto en el borrador conocido del Anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales, es contrario a lo ordenado por el Parlamento Europeo y supone una dejación, por parte del Estado, en su obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos, sin que para ello exista demanda social alguna.

Por todo lo expuesto, MANIFESTAMOS nuestra oposición a esta iniciativa que supondría una merma de los derechos de los ciudadanos a la arquitectura ejercida en términos de calidad, responsabilidad y utilidad social.

Certificació d'eficiència energètica en edificis

Certificació deficiència energètica en edificis, nova normativa a complir per comprar, vendre o llogar un habitatgedimecres, 24 d’abril del 2013

Arquitectura


Arquitectura


Habitatge unifamiliar aïllat (Pilars metal.lics, sanejament, barrera de vapor, solera de formigó)

Seguim avançant
Habitatge unifamiliar aïllat (Pilars metal.lics, sanejament, barrera de vapor, solera de formigó)


sanejament

Pilars metal.lics

barrera de vapor, armat solera de formigó


Rehabilitació habitatge (sustitució d'una coberta de teula)

Rehabilitació  habitatge (sustitució d'una coberta de teula)


Estructura i inici d'obra

Ja tenim els planols d'estructura preparats
Dilluns comencem la obra, ara comença l'interessant...
dimarts, 16 d’abril del 2013

Arquitectura d'exteriors
Spa en un habitatge unifamiliar
Reforma d'un habitatge
Fonamentació mitjançant micropilots


Moviments de terres i fonamentació habitatge unifamiliar aïllat

Un cop aprovat l'avantprojecte, realitzat el projecte, ajustat els pressupostos i obtingut els permisos, comencem l'obra.
En aquest cas un habitatge unifamiliar aïllat


moviments de terres i excavaciófonamentaciómurs de contencióUltim pressupost. Tot preparat per l'inici de les Obres.

El dia 2 de Maig comencem a construir.
Ja tenim els permisos i el pressupost definitiu
Em aconseguit ajustar el pressupost a 930€/m² (així per qualsevol imprevist estariem sempre per sota dels 100€/m² que teniem de llindar)A partir d'aqui anirem explicant la evolucio del projecte:
En primer lloc fonaments i estructura

http://ernestpinen.blogspot.com.es/search/label/arquitectura%20urbana