ARQUITECTURA

dilluns, 21 de gener del 2013

Projecte d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres en un nucli urbà

En aquesta entrada (i amb permís dels propietaris) explicarem el Procés de construcció d'un habitatge urbà, des dels primers esbossos, els permisos, els plànols, la construcció...fins a la finalització de l'obra

Tenim un clients (que en aquest punt quasi podien considerar ja com ha amics) que estan molt interessats a fer un habitatge,en el barri on sempre han viscut dins una gran ciutat.

Desprès de molt de temps buscant un solar adient (mai es fàcil dins una gran ciutat, requereix temps i paciència  al final ho han aconseguit.
Durant tot aquest període en que han estat buscant el lloc adient, em actuat únicament com ha "assessors":
- Consultes sobre la normativa
- consultes sobre l'estat del terreny o construcció existent i les seves possibilitats
- petits esbossos orientatius
- pressupostos orientatius del cost global de la operació
- Estat cadastral i si hi ha problemes legals
- Suport en les negociacions de compra venta
- Visites als solars proposats
- Visites a l'Ajuntament per consultar normativa, psosibilitats, carregues...
- I sobretot suport moral i anímicUn cop aclarit el terreny, comença la següent fase, Fer un avant projecte ja ajustat al lloc en concret i complint tots els paràmetres normatius.
Primer uns esbossos explicatius del que es podria realitzar en aquest solar tenint en compte les necessitats dels propietaris
Desprès dels primers esbossos, ajustem l'Avant projecte mes o menys definitivament, recordant que aquest es sempre un punt de partida, que podrem modificar al llarg de tot el procés ajustant petits o grans canvis en funció de les necessitats del moment però també de la visió espacial mes exacta un cop feta la estructura i els espais estiguin molt mes clarificats des del punt de vista dels clients, res es immutable fins a la construcció final

Nomes tenim una premissa, tot el procés ha d'estar acabat en un any des de la signatura de l'encarec:
1. treballs previs d'assessorament (consulta de solars normatives...)
2. treballs previs de disseny (primers esbossos)
3.Avant projecte + pressupost honoraris tècnics

En aquest punt ja tenim llest un avant projecte i podem presentar una oferta econòmica de tots els tècnics necessaris en aquesta obra (Arquitecte, Aparellador, Coordinador de Seguretat, i si fes falta Enginyer)

En aquest punt ja tenim l'Avantprojecte amb la proposta econòmica i el compromís d'ajustar tot el procés a 1 any.
4. Projecte bàsic per demanar permís en 2 setmanes
5. Visat col.legial  i permisos Ajuntament 
6. mentre esperem els permisos de l'ajuntament fem els amidaments perquè els constructors puguin donar pressupost
7. Aproximadament en 3 mesos inici de l'obra, i finalització en 12 mesos

Un cop ajustat el pressupost tècnic (al poder oferir dins del mateix despatx, tots els serveis dels tècnics que intervenen a l'obra podem ajustar considerablement el pressupost final), ja podem signar l'encarrec del nou projecte... Ara a treballar
Ara ja, esperar el visat del COAC, esperar el permís de lAjuntament i començar.
La nostra feina ara preparar els amidaments perquè els constructors puguin donar preu.....això serà en la propera entrada
divendres, 18 de gener del 2013

Pressupost "claus en ma" casa + terreny + permisos + tecnics - 250.00€

Normalment, pressupostem sempre la nostra feina, es ha dir la de tècnics, ja sigui com ha arquitectes, aparelladors, enginyers, coordinadors de seguretat o fent un "pack" de tots els tècnics que intervenen a l'obra amb la conseqüent reducció de costos pel client.
Aquesta es una bona opció ja que oferim tots els tècnics que per llei han d'intervenir a l'obra, mitjançant un únic interlocutor, el que agilitza i abarateix el Procés.
Recordem que podem fer qualsevol tipus de pressupost sense compromís, a mes d'ajustar els nostres honoraris a qualsevol pressupost presentat anterior ment per escrit

De totes maneres estem oberts a qualsevol tipus de gestió.

Aquesta setmana em contactat amb un client que volia una casa Peró no tenia cap parcel.la, ens va indicar Les seves preferències d'ubicació y composició hi ha partir d'aquí havíem de fer propostes.

La primera proposta es sempre orientativa, una base sobre la qual poder treballar posterior ment (pot ser que ha la primera tot estigui perfecte, però normalment sobre el primer estudi ajustem les necessitats i gustos del client)

En aquest punt ajustem una casa de 125 m² (amb un preu que podem gestionar de 1.000€/m²) en un terreny amb vistes al mar.

En aquest punt ja podem fer un primer pressupost orientatiu:
125.000€ de construcció
175.000€ de parcel.la
50.000€ Varis (tècnics, permisos, acabats exteriors, llicencies...)

Pressupost total preu tancat 350.00€


Arribats a aquest punt ens reunim amb el client i l'hi exposem el pressupost global, i ens diu que ell disposa de 250.000€.
Doncs be ara nomes falta ajustar el pressupost. El projecte de la casa amb petites modificacions ja l'hi sembla correcte per tant em d'ajustar el terreny al seu pressupost màxim.

Un cop localitzat un altre terreny a la zona on ell vol (aquest cop sense vistes al mar, però totalment pla) ja estem en condicions d'ajustar el pressupost global.

125.000€ de construcció
90.000€ de parcel.la
35.000€ Varis (tècnics, permisos, acabats exteriors, llicencies...) al ser una parcel.la mes petita i amb menys façana, podem reduir notablement el tema d'exteriors - moviments de terres, tanques...)

Pressupost Total preu tancat 250.000€

dimarts, 15 de gener del 2013

Arquitectura y Diseño


Arquitectura Modular (econòmic i ecològic)

Des d'aquesta etiqueta, farem un seguiment de la evolució d'un HABITATGE ECONÒMIC ECOLÒGIC i MODULAR per tal d'abaratir costos, oferint un producte de qualitat, estem desenvolupant diferents prototips modulars de disseny actual i totalment personalitzatsReforma d'habitatges

Des d'aquesta etiqueta, farem un seguiment de la concepció d'una REFORMA (en aquest cas una reforma d'un pis en un nucli urbà) pas a pas, des del primer contacte amb el possible client, els primers esbossos  els pressupostos, avant projectes, projectes, tècnics  amidaments, plànols, permisos, estructura, instal·lacions, construcció, fins a la total execució de l'obra.
Habitage unifamiliar aïllat (urbanització residencial)

Des d'aquesta etiqueta, farem un seguiment de la concepció d'un HABITATGE UNIFAMILIAR (en aquest cas un habitatge unifamiliar aïllat en una urbanització residencial) pas a pas, des del primer contacte amb el possible client, els primers esbossos, els pressupostos, avant projectes, projectes, tècnics, amidaments, plànols, permisos, estructura, instal·lacions, construcció, fins a la total execució de l'obra.


Arquitectura Urbana (Habitage unifamiliar entre mitgeres)

Des d'aquesta etiqueta, farem un seguiment de la concepció d'un HABITATGE URBÀ (en aquest cas un habitatge unifamiliar entre mitgeres en una gran ciutat) pas a pas, des del primer contacte amb el possible client, els primers esbossos  els pressupostos, avant projectes, projectes, tècnics  amidaments, plànols, permisos, estructura, instal·lacions, construcció, fins a la total execució de l'obra.


PRESSUPOSTOS (totalment detallats i ajustats)

Reservem aquest espai per la sol·licitud de qualsevol tipus de pressupost en qualsevol aspecte relacionat amb l'arquitectura, des de la mes petita gestió, fins a la mes gran construcció

Aquests pressupostos seran totalment detallats i adaptats a les necessitats de cada sol·licitant.


infocpa@coac.net     ernestpinen@gmail.com


ARQUITECTURA

Bon dia. Això es l'inici del que esperem sigui un interessant Blog d'Arquitectura.
Intentarem explicar el procés creatiu - constructiu de l'Arquitectura, mitjançant exemples reals, detallant tot el procés des de la seva concepció fins a la realització final. (posant especial interès en la relació client arquitecte).