ARQUITECTURA

dijous, 28 de novembre del 2013

urban architecture (22)

arquitectura urbana. Comencem l'aplacat de façana
. Replanteig façana principal per la col·locació de l'aplacat.
. 2 laterals blanc part central fosc.
. Replantejem peça sencera a partir del dintell de la porta garatge.
. Fixacio amb 2 ganxos mecanics per peça mes pegolan especial.  Reomplir els tacs amb pasta. Segons instruccions del fabricant
. Deixarem l'ultima peça abans del terra pel final.
. Definir la zona dels contadors en façana. Armari amb porta aplacada del mateix material.
. Ju ra lateral vei. Aplacats enmarcats forats en alumini igual que fusteria.
. Pati interior solera feta.
. Fusteria triada.
. Acabant de passar el cablejat de les instalacions.
. Preparat per posar el terra radiant. Dilluns


. Posant graves al pati posterior. Preparat per barrera de vapor 8 solera. Posar conectors amb forjat existent.
. Enguixat vertical totalment acabat.
. Important solucionar junta terrassa amb edifici dels veins perque no entri aigua. Rajola de coronacio fixada en una sola de les 2 façanes. 
. Aplacar badalot coberta . Con a min8m fer coronament dels murs per evitar filtracions d'aigua.
. Comprobar si es poden sustituir les plaques solars per aerotermia. Preu . Normativa. Eficiencia.
. Col.locacio dels airejadors per complir amb la cte.
. Estudiar la entrega del falç sostre e pb. Posibilitat de col.locar llums en els retranquejos.
. Demanades les dades de tots els industrials intervinents a l'obra.
. Nou lampista.  Tot preparat per la colocacio del terra radiant.
. Avisar abans de la colocacio de la façana per al replanteig. Important la col.locacio d'ampits trencaigues i laterals d'alumini.
. Definits els acabats i entreges de rajoles dels banys amb els promotors.
. Confirmar amb el ferraller la definicio i acabat de totes les baranes interiors i exteriors.dimarts, 26 de novembre del 2013

Single family housing construction (16)

arquitectura unifamiliar, visita d'obres.

-Acabando pavimento terraza piscina ,comprobadas las pendientes se está rejuntando,falta la zona de acera lado cocina y ducha exterior.
-Replanteo barandillas interiores con cristal,añadir 2 tirantes para mejor seguridad.
-Colocadas 2 puertas entrada en madera:recibidor+lavadero-máquinas
-Faltan repasos reboco exterior,zona inferior.
-Acabado pavimento interior zona hogar-tv-
-.Colocados los marcos de aluminio.Replanteo acabado de los pil

-Acabando el yesero por el interior y los revocos de fachada.Falta acabar los de las paredes inferiores de la piscina.
-Confeccionando la terraza del comedor.Colocando la grava y situando las canales de los dos imbornales.Nuevo replanteo de las pendientes teniendo en cuenta las dimensiones de la cerámica
-El herrero ya ha soldado los tirantes de la escalera.Mas adelante el carpintero acabará el peldañeado.El herrero tiene que limar algunas soldaduras.Acabado el pladur zona escalera.
-Hacen falta repasos del microcemento de los baños.
-Colocados los albañales de la red pluvial.
-Construyendo muros de jardinería contraviesas y pilares metálicos-


dilluns, 25 de novembre del 2013

exterior architecture

Arquitectura d'Exteriors. Local Comercial (en col.laboració amb GrupEscrivá Interiors).


dimecres, 20 de novembre del 2013

dimarts, 19 de novembre del 2013

urban architecture (21)

arquitectura urbana.


. Nomes falta per enguixar entrada en Pb
. Falta aportar ceramica a l'obra per poder enrajolar banys i badalot coberta. I posteriorment poder col.locar terra radiant. Les instalacions ja estan totes preparades.
. Important triar l'alumini. Triguen 1 mes en servirlo i un cop aplacada la façana em de poder tancar l'obra per colocar el cablejat i els mecanismes.
. Adjuntat despiece de façana per tal de quantificar i fabricar. Ferrogres colocat amv 2 ganxis per peça des de l'inici i morter elastic. En principi amb juntes obertes. Replantejar la façana quan el material sigui a l'obra.
. Important visita amb el de l'alumini per parlar de la façana i tots els remats laterals ampits i dintells.. Medida façana per demanar material . Franjes verticals. Blanc negre blanc
. Ampits dintells i laterals obertures en alumini igual que fusteria. Perfil alumini franja vertical separant refos i 3 franjes façana.
. Barana lateral façana suplement en fa encofrat amb fenolic. Pintar igual to de façana.
. Lampista ha de fer la ventilacio mecanica forçada per complir amb cte.
. Tub extractor cuina 22. Sortida v en façana posterior.
. Perfils per sostenir passadis de vidre HEB.80 cada 80cm.
. Aplacat badalot coberta rajola normal 40x60 mateix to color clar  façana.

dilluns, 18 de novembre del 2013

Doors

Porta Block (Portes Interiors enrasades sense marcs ni pre marcs).


divendres, 15 de novembre del 2013

Preliminary Works, Roses

Avantprojecte a Roses.


video esquema 3d

N0. Garaje i acceso a vivienda (escaleras + ascensor)

N1. 2 dormitorios, baño + suite + porche + terraza (aprovechamos el techo del garaje para una pequeña terraza, y ampliamos la altura libre, para poder poner la piscina en el techo de manera que sirva de terraza en la planta estar
Habitaciones orientadas a S i E con vistas

N2. Salón - comedor - cocina + pequeño estudio / habitación con baño (si no es necesario se puede ampliar el salón abriéndolo a las escaleras) orientado a S
Porche, piscina y terraza exterior (encima de la planta dormitorios - tenemos que separarnos 2 metros por normativa)
Desde este nivel, podriamos acceder a la cubierta por un badalot que podria actuar como lucernario (ver seccion)

Sección - Emplazamiento - Normativa (ajustamos los m² al máximo a la normativa, i situando en el n1 los dormitorios, para que el salón en n2, tenga mas vista y aproveche la cubierta de los dormitorios como terraza.