ARQUITECTURA

dijous, 28 de novembre de 2013

urban architecture (22)

arquitectura urbana. Comencem l'aplacat de façana
. Replanteig façana principal per la col·locació de l'aplacat.
. 2 laterals blanc part central fosc.
. Replantejem peça sencera a partir del dintell de la porta garatge.
. Fixacio amb 2 ganxos mecanics per peça mes pegolan especial.  Reomplir els tacs amb pasta. Segons instruccions del fabricant
. Deixarem l'ultima peça abans del terra pel final.
. Definir la zona dels contadors en façana. Armari amb porta aplacada del mateix material.
. Ju ra lateral vei. Aplacats enmarcats forats en alumini igual que fusteria.
. Pati interior solera feta.
. Fusteria triada.
. Acabant de passar el cablejat de les instalacions.
. Preparat per posar el terra radiant. Dilluns


. Posant graves al pati posterior. Preparat per barrera de vapor 8 solera. Posar conectors amb forjat existent.
. Enguixat vertical totalment acabat.
. Important solucionar junta terrassa amb edifici dels veins perque no entri aigua. Rajola de coronacio fixada en una sola de les 2 façanes. 
. Aplacar badalot coberta . Con a min8m fer coronament dels murs per evitar filtracions d'aigua.
. Comprobar si es poden sustituir les plaques solars per aerotermia. Preu . Normativa. Eficiencia.
. Col.locacio dels airejadors per complir amb la cte.
. Estudiar la entrega del falç sostre e pb. Posibilitat de col.locar llums en els retranquejos.
. Demanades les dades de tots els industrials intervinents a l'obra.
. Nou lampista.  Tot preparat per la colocacio del terra radiant.
. Avisar abans de la colocacio de la façana per al replanteig. Important la col.locacio d'ampits trencaigues i laterals d'alumini.
. Definits els acabats i entreges de rajoles dels banys amb els promotors.
. Confirmar amb el ferraller la definicio i acabat de totes les baranes interiors i exteriors.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada