ARQUITECTURA

SERVEIS

                                          
        
           Serveis Integrals d'Arquitectura, Urbanisme i Enginyeria

 Oferim la posibilitat de gestionar tots els Tècnics que intervenen a l'Obra (Arquitecte, Arquitecte tècnic, Coordinador de Seguretat, Enginyers) en un únic equip perfectament coordinat 

ARQUITECTURA:
     Obra nova (habitatges unifamiliars, plurifamiliars, industrials, oficines, edificis públics...)
     Ampliacions, rehabilitacions, reformes....
     Avantprojectes - Pressupostos
     Projectes (Projecte Bàsic, Executiu, Legalitzacions...)
     Direcció d'Obra
     Coordinació de Seguretat i Salut en obres
     Certificats - Informes
     Cèdules d'habitabilitat d'obra nova i segona ocupació
     ITE (Inspecció Tècnica d'edificis)  -  PRESSUPOSTOS ESPECIALS PER COMUNITATS
                                                              PRESUPUESTOS ESPECIALES PARA COMUNIDADES

URBANISME:
     Projectes (Projectes d'urbanització, Plans de Millora, Estudis de detall, ...)
     Espais Públics
     Planejament General

ENGINYERIA:
    Projectes (elèctrics, ACS, ....)
    Llicències d'activitats

      

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada