ARQUITECTURA

dilluns, 6 de maig de 2013

urban architecture


Arquitectura urbana - Inici d'obres

- Inici d'obra replanteig pilars sobre la llosa de fonaments.
(adosar al maxim a la paret mitgera - aprofitar espai)
- Problema escomeses desguasos.Cal veure si no hi han les conexións (demanar conexió).
- Es preveu ventilació entre els edificis laterals y el nostre en el buit sanitari sobre la llosa, aixi com una impermeabilització amb plastic.
- Definida la situació dels contadors definitius, pasada la porta d'acces al garatge en el rebedor.
- Preveure un registre pel sifo i en el pou del fosat existent
- Previsió solera continua habitatge / pati en PB
- Unio obra pilars metal.lics flejes amb pistola
- Definits alçades i ubicació de pilars segons mides planols
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada