ARQUITECTURA

dimarts, 25 de juny del 2013

urban architecture (10)

Habitatge unifamiliar entre mitgeres
- col.locats pilars i capitells en PB
- replanteig escala PB (segons normativa)
arranquem escala des del forat de l'ascensor a 1,20m
forat escala 5.20m, alçada pis 4.05m.
20 huellas de 26cm. i 21 contrahuellas de 0.193cm
- entregada instancia per demanar gual i retirada d'arbre


- escala encofrada
- replantejant forjat P1 (important avisar quan el ferro estigui col.locat per comprobació)
- col.locar negatius 2,5m. en voladiu balco
- Vigilar recobriments minims
- Vibrar formigo en cercol doble forat escala passadis
- demanar treure arb

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada