ARQUITECTURA

divendres, 23 d’agost del 2013

urban architecture (16)

arquitectura urbana. Replanteig general distribucio
. Enviar ultims planols definitius acotats
N0. Comptadors h2o i electrics en façana empotrats forats ascenso i aplacats igual que façana
. N1 distribucio cuina menjador igual planols 25.07.2013. Fer 3d cuina
. N2 distribucio segons planols 16.08.2013 armari principal corregut dins habitacio. Ajustar al maxim mides capçal del llit i minim 3x4
Eliminar biga formigo entre escala i passadis.
. N3 distribucio forats ok.
Estudiar possibilitat de piscina en coberta. Reforç estructural?
. Dilluns inici replanteig instal lacionsCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada